Držitelem autorských práv k webové prezentaci je Informační centrum ČKAIT s.r.o., bez jeho souhlasu není možné texty a fotografie dále publikovat.

Podklady byly připraveny ve spolupráci se všemi partnery. Bylo čerpáno především z těchto zdrojů:

Autoři textů a recenzenti

Veronika Vicherková, Václav Mach, Dagmar Kutá, Petr Zázvorka, Michael Trnka, Hana Vojtová, Jan Vrana, Benjamin Fragner, Šárka Janoušková, Renata Karasová

Foto

Václav Dvořák, Jiří Lampa, Kristýna Janoušková, Tomáš Malý, Jozef Mravec, VÁHOSTAV-SK, a. s., Miroslav Pavel, Jan Zikmund, JAGA GROUP, s. r. o., Publicity s. r. o., Zlín.

Obrazová dokumentace - poskytovatelé podkladů:

 • Archiv Miloše Horáka, Václava Macha, Benjamina Fragnera, Petra Zázvorky, Bohuslava Ruska, Františka Plevy, Jana Škody, Jiřího Ehla, Václava Aulického
 • Archiv časopisu Stavebnictví
 • Archiv Národního památkového ústavu (NPÚ)
 • Archiv Stavebního odboru MČ Praha 6
 • Archiv kláštera trapistů v Novém Dvoře
 • Archiv Národního technického muzea (NTM)
 • Archiv Thomayerovy nemocnice
 • Archiv Letiště Praha
 • Archiv Ústavu makromolekulární chemie (ÚMCH)
 • Archiv Magistrátu města Ostravy (MMO)
 • Archiv Ostravského informačního servisu (OIS)
 • Archiv Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Archiv Informačního centra ČKAIT
 • Archiv Klubu za starou Prahu Archiv
 • Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví
 • Archiv Dopravních podniků Praha
 • Archiv FOIBOS
 • Archiv Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (VCPD)
 • Archiv Studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat

Prameny

 • Národní muzeum v Praze
 • Povodí Labe
 • Vila Thugendhat
 • Arcibiskupství pražské
 • Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
 • BĚŠÍNSKÝ, V. a kol. Ústřední budova Elektrických podniků hlavního města Prahy. Praha: Správní rada Elektrických podniků hlavního města Prahy, 1935.
 • ŠVÁCHA, R. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing a. s., 1995.
 • ARON, L. a kol., Československé opevnění 1935–1938. Náchod: Fortuna Libri, 1998.
 • STEHLÍK, E. a kol. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha: Libri, 2002.
 • ZIKMUND-LENDER, L. Experimentální sídliště Invalidovna. Praha: Pravý úhel, 2014.
 • Kolektiv autorů, Byty včera, dnes a zítra. Praha: Orbis, 1976.
 • ŠVÁCHA, R., Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2012.
 • ŠEVČÍK, J., Architektura 60. let: "zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století, Praha: Grada, 2009.
 • VORLÍK, P., FRAGNER, B. BERAN, L., Ještěd: evidence hodnot poválečné architektury. Praha: VCPD, 2010.
 • MASÁK, M. ŠVÁCHA, R. VYBÍRAL, J., Veletržní palác v Praze. Praha: Národní galerie, 1994.
 • Architektura. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl. 1/1939.
 • GUZIK, H., Čtyři cesty ke koldomu. Praha: Zlatý řez, 2014.
 • KLÍMA, P., Kotvy Máje. Praha: UMPRUM, 2012.
 • CZUMALO, V., JUNGMANN, A., REJL, F., Spořilov – největší zahradní město Velké Prahy, Praha: Prostor a architektura, 2015.
 • KREJČIŘÍK, M., Česká nádraží, architektura a stavební vývoj. II. díl, Litoměřice: Vydavatelství dopravní literatury, 2005.
 • BARTOŠ, Š., PANOCH, P., Karel Řepa, pardubický architekt ve věku nejistot. Pardubice: Novart, 2003.
 • MEDUNA, V., Nová Ostrava, Architektura ČSR X, 1951.
 • SEDLÁKOVÁ, R., Sorela. Česká architektura padesátých let. Praha: Národní galerie, 1994.
 • STRAKOŠ, M., Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století. Ostrava: NPÚ, 2010.
 • DUDÁČEK, L., Sedmdesát let letiště Ruzyně. Letectví a kosmonautika. č. 4, 2007.
 • KAVKA, F., PETRÁŇ J., Dějiny Univerzity Karlovy, IV 1918–1990. Praha: Karolinum 1998.
 • Kolektiv autorů, Příběh pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu, 2004.
 • POKLUDA, Z., Baťův Zlín: budování průmyslového a zahradního města (1906–1943). Zlín: Nadace Tomáše Bati, 2015.
 • ŠEVEČEK, O., Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938. České Budějovice: Veduta, 2009.
 • Wikipedie